Didaktické pomôcky

Výber vychádza z normatívov a štandardov vypracovaných MŠVVŠ SR a z Národných projektov v OP Vzdelávanie 2007-2013
Zobrazené produkty: 28 - 36 z celkového počtu 42 (Počet strán: 5)

Ekológia - sada s príslušenstvom

380,40 € s DPH

Sada 3D modelov atómov - žiak

153,60 € s DPH

Ochranné prostriedky CH - žiaci

122,40 € s DPH

Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok

1 488,00 € s DPH

Vybavenia pre experimenty CH - pracovisko žiakov

156,00 € s DPH

Školský mikroskop - žiacky

270,00 € s DPH

Sada preparačných nástrojov s prísl. - pracovisko žiakov

47,16 € s DPH

Sada planktónových sietí

69,60 € s DPH

Laboratórne meradlo s prísl.

1 460,40 € s DPH