Didaktické pomôcky

Výber vychádza z normatívov a štandardov vypracovaných MŠVVŠ SR a z Národných projektov v OP Vzdelávanie 2007-2013
Zobrazené produkty: 1 - 9 z celkového počtu 48 (Počet strán: 6)

Mikroskop digitálny s 11.6"displ. - učiteľ

1 488,00 € s DPH

Triedna sada nástenných biologických tabúľ

512,40 € s DPH

Triedna sada anatomických modelov

1 320,00 € s DPH

Triedna sada botanických modelov

1 543,20 € s DPH

Triedna sada zoologických modelov

1 573,20 € s DPH

Triedna sada biologických modelov

549,60 € s DPH

Resuscitačná figurína na CPR

1 826,40 € s DPH

Model na nácvik Heimlichovho manévra

588,00 € s DPH

Model na nácvik CPR - novorodenec

253,20 € s DPH