O spoločnosti

Služby

- projektová podpora pre základné školy, stredné školy, vysoké školy a iné inštitúcie
- dodávky technológií pre vedecké centrá, parky a centrá excelentnosti
- projektovanie vedecko-výskumných laboratórií
- integrácia podsystémov do vedecko-výskumných laboratórií

Partneri

Agilent Technologies
Thorlabs
Edmund Optics
Toptica Photonics
Ocean Optics
KVANT spol. s r.o.
eTechnology