Didaktické pomôcky

Výber vychádza z normatívov a štandardov vypracovaných MŠVVŠ SR a z Národných projektov v OP Vzdelávanie 2007-2013
Zobrazené produkty: 19 - 27 z celkového počtu 42 (Počet strán: 5)

Triedna sada zoologických modelov

1 573,20 € s DPH

Triedna sada biologických modelov

549,60 € s DPH

Resuscitačná figurína na CPR

1 826,40 € s DPH

Triedna sada pre simuláciu úrazov

498,00 € s DPH

Digitálne váhy s prísl. - žiak

136,80 € s DPH

Sada laboratórnych stojanov s príslušenstvom

128,40 € s DPH

Chemický kahan s príslušenstvom

27,36 € s DPH

Laboratórne podnosy

31,08 € s DPH

Prístroj na určenie pH s prísl.

136,80 € s DPH