Didaktické pomôcky

Výber vychádza z normatívov a štandardov vypracovaných MŠVVŠ SR a z Národných projektov v OP Vzdelávanie 2007-2013
Zobrazené produkty: 10 - 18 z celkového počtu 42 (Počet strán: 5)

Ochranné prostriedky CH - sada učiteľ

61,20 € s DPH

Sada laboratórneho skla a pomôcok pre učebňu chémie

745,20 € s DPH

Súbor chemikálií - učiteľ

471,60 € s DPH

Vybavenia pre experimenty CH - sada učiteľ

87,60 € s DPH

Mikroskop digitálny s 11.6"displ. - učiteľ

1 488,00 € s DPH

Sada preparačných nástrojov s prísl. - učiteľ

23,64 € s DPH

Planktónové siete

34,80 € s DPH

Triedna sada anatomických modelov

1 320,00 € s DPH

Triedna sada botanických modelov

1 543,20 € s DPH