Didaktické pomôcky

Výber vychádza z normatívov a štandardov vypracovaných MŠVVŠ SR a z Národných projektov v OP Vzdelávanie 2007-2013
Zobrazené produkty: 10 - 18 z celkového počtu 31 (Počet strán: 4)

Vypalovačka do dreva

19,92 € s DPH

Zverák s príslušenstvom

249,60 € s DPH

Nákova s príslušenstvom

234,00 € s DPH

Meracie prístroje V,A - sada analogových a digitálny

104,40 € s DPH

Merací prístroj spotreby el. energie W-meter s prísl.

43,44 € s DPH

Sada na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie v domácnosti

854,40 € s DPH

Sada na znázornenie pravouhlého premietania

81,60 € s DPH

Sada na znázornenie skleníkového efektu

247,20 € s DPH

Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie

1 195,20 € s DPH